Magyarország
  |     |     |  

Használati útmutató

KÉRJÜK, hogy a weboldal használata előtt gondosan olvassa el az alábbi használati utasítást. Az Avon Inc. által felügyelt weboldalak (továbbiakban: AVON WEBOLDALAK) használata azt jelenti, hogy Ön elfogadja az alábbi Használati feltételek betartását. Amennyiben nem ért egyet a Használati feltételekkel, kérjük ne használja az AVON WEBOLDALAKAT. Fenntartjuk magunknak a jogot a jelen Használati feltételek bármely időpontban és előzetes értesítés nélkül való, részbeni, vagy teljes körű megváltoztatására. Az AVON WEBOLDALAK használata előtt mindig olvassa el a Használatra vonatkozó feltételeket. Amennyiben a Használati feltételek megváltoztatása után továbbra is használja az AVON WEBOLDALAIT, ez a változtatások ráutaló magatartással történő elfogadását jelenti az Ön részéről.

KORLÁTOZOTT HASZNÁLAT
Az AVON WEBOLDALAK tulajdonosa és létrehozója az Avon Products Inc. és felügyelője az Avon Inc. (továbbiakban: AVON, mi, minket és a mienk). Az AVON WEBOLDALAK szerzői jogi és egyéb jogszabályok védeleme alatt állnak. Az itt meghatározottakon kívül az AVON WEBOLDALAIN elhelyezett egyetlen anyag sem másolható, sokszorosítható, terjeszthető, adható ki újra, tölthető fel, mutatható be, illetve nem adható tovább semmilyen formában. A honlapon található anyagok ugyanakkor személyes használatra, nem-kereskedelmi célra letölthetők abban az esetben, ha Ön elfogadja az AVON WEBOLDALAK-on található, illetve azokon keresztül elérhető anyagokra vonatkozó szerzői jogi jogszabályokat, illetve egyéb korlátozásokat, ha a letöltött anyagokban találhatók ilyen szerzői jogvédelmi, márkavédelmi előírások, illetve korlátozások. A letöltött anyagok kereskedelmi célra nem használhatók. Az anyagok módosítása, vagy más célokra való felhasználása a szerzői jogról szóló jogszabály, illetve más szellemi alkotások védelmére vonatkozó jogszabályok megsértésének minősül.

Az AVON WEBOLDALAIN megjelenő védjegyek, vagy az AVON WEBOLDALAKON található más tartalmak használata szigorúan tilos, kivéve, ha ez kifejezetten engedélyezett a jelen Használati feltételekben.

HIRDETŐTÁBLA ÉS E-MAIL
Az AVON az AVON WEBOLDALAKON kínálhat hirdetőtábla és e-mail funkciókat (a továbbiakban: "Interaktív eszközök"). Ezeken nem helyezhetők el jogsértő, ártalmas, zaklató, fenyegető, gyalázkodó, gyűlölködő, becsületsértő, becsmérlő, obszcén, pornográf, trágár, vulgáris, illetlen, egyértelműen szexuális természetű, vagy más módon kifogásolható anyagok, amelyek szabálysértésnek vagy bűncselekménynek minősülnek és/vagy polgári jogi felelősségre vonással járhatnak, avagy más módon sértik a vonatkozó jogszabályi előírásokat. Kérjük, hogy a szerzői jog, illetve a szabadalom tulajdonosának, illetve a szellemi alkotás jogosultjának engedélye nélkül ne helyezzenek el olyan anyagokat, amelyek szerzői, szabadalmi, vagy egyéb szellemi alkotásokra vonatkozó jogvédelem alá tartoznak. Tájékoztatjuk, hogy az AVON az ilyen anyagokkal kapcsolatos jogsértésből eredően mindnnemű felelősségét kizárja.

Az Interaktív eszközök kereskedelmi célokra nem használhatók. Nem helyezhetők el anyagok pénzgyűjtés céljára, bizonyos termékek és szolgáltatások reklámozására, illetve értékesítésére. Kifejezetten tilos az AVON WEBOLDALAKON másokat arra felhívni, hogy legyenek valamilyen on-line kereskedelmi szolgáltatás, illetve szervezet tagjai.
Az AVON WEBOLDALAIN található Interaktív eszközökön Ön által elhelyezett minden információt és anyagot úgy tekintünk, hogy azok szerzői jogvédelem alá nem tartoznak, illetve nem bizalmas jellegűek, így azokat az AVON korlátozás nélkül felhasználhatja. Anélkül, hogy a fent leírtakat korlátoznánk, azzal, hogy az AVON weboldalon (pl. a csevegőszobában, a hirdetőtáblákon, e-mailben, versenyeken, vagy más módon) információt, vagy anyagot tesz közzé, Ön az AVON részére az egész világra kiterjedő, örökös, jogdíjmentes, visszavonhatatlan és nem-kizárólagos jogot és engedélyt ad ezen információk és anyagok bármilyen és mindenfajta formában és ismert, vagy később ismertté váló eszközzel való használatára, másolására, módosítására, szerkesztésére, közzétételére, belőlük további anyagok készítésére és terjesztésére. A fent leírtak ellenére az AVON-hoz eljuttatott minden személyes adatot (pl., név, cím és telefonszám) az AVON WEBOLDALAK-on található Biztonsági és Titkosítási Nyilatkozat szabályai szerint kezelünk.

Fenntartjuk magunknak a kizárólagos jogot a küldött anyagok szerkesztésére és annak eldöntésére, hogy azokat elhelyezzük-e az Interaktív eszközökön. Az Interaktív eszköz harmadik felek véleményét, nyilatkozatait és egyéb közlendőit tartalmazza. Az anyagok tartalmának szűréséért, ellenőrzéséért, illetve átvizsgálásáért felelősséget nem vállalunk, beleértve azok pontosságát, megbízhatóságát, valamint a szerzői jogi és egyéb jogszabályi előírásoknak való megfelelősségét. A harmadik felek által közölt vélemények, kijelentések és egyéb tartalmak ezen harmadik felek, és nem az AVON véleményét testesítik meg. Az AVON nem azonosul ezekkel a véleményekkel, kijelentésekkel, illetve az Interaktív eszközökre feltett, vagy azokon hozzáférhető anyagokkal.

CÉLKÖZÖNSÉG
Egyéb kikötés hiányában a honlapon közölt anyagok kizárólagos célja, hogy a kapható termékeket reklámozza. Az Avon Inc. a weboldalt a különböző irodáiból felügyeli. Az Avon Inc. nem támaszt kifogást az ellen, hogy a weboldalon található anyagok más helyeken is elérhetők legyenek. Akik más helyről kívánják elérni ezt a weboldalt, azt saját akaratukból teszik, és ők felelnek a vonatkozó helyi jogszabályok betartásáért.

FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS
AZ AVON WEBOLDALAK “AHOGY VANNAK” ÚGY ÉRTENDŐK, MINDENFAJTA KIFEJEZETTT, ILLETVE BELEÉRTENDŐ GARANCIA NÉLKÜL, IDEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A JOGCÍM, AZ ELADHATÓSÁG ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁG GARANCIÁIT IS. AZ AVON NEM EMEL KIFOGÁST, ILLETVE NEM TÁMASZT IGÉNYT AZ AVON WEBOLDALAIN KÖZZÉTETT ANYAGOK PONTOSSÁGA, MEGBÍZHATÓSÁGA, AKTUALITÁSA, ILLETVE TELJESSÉGE TEKINTETÉBEN. EZEN ANYAGOK FIGYELEMBE VÉTELE, ILLETVE FELHASZNÁLÁSA CSAK A FELHASZNÁLÓ SAJÁT KOCKÁZATÁRA TÖRTÉNHET. AZ AVON NEM ÁLLÍTJA ÉS NEM SZAVATOLJA, HOGY AZ AVON WEBOLDALAK KELLŐ IDŐBEN ELÉRHETŐK, HOGY MEGSZAKÍTÁS ILLETVE HIBAMENTESEK, HOGY A HIBÁK KIJAVÍTÁSRA KERÜLNEK, ILLETVE HOGY AZ AVON WEBOLDALAK ÉS AZOK A SZERVEREK, AMELYEK EZEN OLDALAK ELÉRHETŐK MENTESEK A VÍRUSOKTÓL, ILLETVE MÁS KÁROS ELEMEKTŐL. AZ AVON WEBOLDALAK TARTALMAZHATNAK MŰSZAKI PONTATLANSÁGOKAT, ILLETVE NYOMDAI HIBÁKAT ÉS KÜLÖN ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL MÓDOSÍTHATÓK, ÉS AKTUALIZÁLHATÓK. AZ AVON EZEK KÍVÜL BÁRMIKOR, ELŐZETES BEJELENTÉS NÉLKÜL TÖKÉLETESÍTHETI ÉS/VAGY MÓDOSÍTHATJA AZ AVON WEBOLDALAKON TALÁLHATÓ TERMÉKEKET, TÁJÉKOZTATÁST ÉS/VAGY SZOLGÁLTATÁSOKAT.

HIVATKOZÁSOK MÁS OLDALAKRÓL ÉS OLDALAKRA

Az AVON nem tagja, és nincs kapcsolatban azon harmadik felek weboldalainak szponzoraival illetve készítőivel, ahonnan az AVON WEBOLDALAK elérhetők. Határozottan elutasítunk minden felelősséget azon weboldalakon megjelenő információk pontosságával, tartalmával és hozzáférhetőségével kapcsolatban, amelyeken az AVON WEBOLDALAKRA link található, vagy megfordítva. Nem tudjuk garantálni, hogy elégedettek lesznek azokkal a termékekkel, és szolgáltatásokkal, amelyeket olyan harmadik fél oldalán vásárolnak, amely az AVON WEBOLDALAKhoz kapcsolódik, illetve onnan érhető el, mivel ezen harmadik felek oldalait független kereskedők működtetik, illetve az ő tulajdonukban van. Nem támogatjuk egyik terméket sem, és nem teszünk lépéseket, hogy igazoljuk a harmadik felek oldalain található információk pontosságát és megbízhatóságát. Nem kifogásoljuk, illetve nem szavatoljuk azon információk biztonságát (beleértve, de nem kizárólagosan a hitelkártyára vonatkozó, ill. más személyes adatokat), amelyek megadását esetleg harmadik fél Önöktől kéri.

FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA 
AZ AVON SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM TARTOZIK FELELŐSSÉGGEL AZ AVON WEBOLDALAK HASZNÁLATÁVAL, ILLETVE AZOK HASZNÁLHATATLANSÁGÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN KELETKEZŐ VÉLETLEN, SPECIÁLIS, KÖVETKEZMÉNYES, FENYEGETŐ, KÖZVETLEN ILLETVE KÖZVETETT VESZTESÉGEKÉRT ILLETVE KÁRÉROKÉRT, MÉG ABBAN AZ ESETBEN SEM, HA AZ AVON, VAGY AZ AVON SZERZŐDÖTT PARTNERE TÁJÉKOZTATÁST KAPOTT AZ ESETLEGES KÁR LEHETŐSÉGÉRŐL. A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK KIZÁRHATJÁK A FELELŐSSÉG, VAGY A VÉLETLENSZERŰ, ILLETVE KÖVETKEZMÉNYES KÁROK KORLÁTOZÁSÁT, ILLETVE KIZÁRÁSÁT, ÍGY A FENTI KORLÁTOZÁS, ILLETVE KIZÁRÁS LEHET, HOGY ÖNRE NEM VONATKOZIK. AZ AVON FELELŐSSÉGE AZ ÖN ÁLTAL ELSZENVEDETT KÁRÉRT, VESZTESÉGÉRT, VAGY KERESET ALAPJÁT KÉPEZŐ ESEMÉNYÉRT (AKÁR SZERZŐDÉS, AKÁR KÁROKOZÁS, VAGY MÁS MÓDON) SEMMI ESETRE SEM HALADHATJA MEG AZ ÖN ÁLTAL AZ OLDAL HASZNÁLATÁÉRT, VAGY AZ AHHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSÉRT FIZETETT ÖSSZEGET, AMENNYIBEN ILYEN VOLT.

KÁRTÉRÍTÉS
Ön kártérítéssel tartozik az AVON-nak, leány- és fiókvállalatainak, igazgatóinak, munkavállalóinak, szerződéses partnereinek, vállalkozóinak és más partnereinek, minden olyan követelés vonatkozásában, beleértve a jogos ügyvédi díjakat is, amelyet valamely harmadik fél támaszt az AVON-nal szemben az Ön által az Interaktív médiumokon közzétett anyagokkal és információkkal, az AVON WEBOLDALAK Ön általi használatával, az AVON WEBOLDALAKra való csatlakozással, jelen Használati Feltételek, vagy mások jogainak megsértésével kapcsolatban.

VEGYES RENDELKEZÉSEK
Jelen Használati Feltételekre a jogszabályi előírások vonatkoznak.Ön elfogadja, hogy a jelen Használati Feltételekből következő, illetve azokkal kapcsolatos peres ügyeket bíróságra kell benyújtani, és ezennel hozzájárul és aláveti magát az adott ügyre hatáskörrel rendelkező és illetékes bíróságok törvénykezésének a keresettel kapcsolatos peres ügy lefolytatására. Amennyiben jelen Használati Feltételek bármely rendelkezése jogtalan, érvénytelen, vagy bármilyen okból nem kikényszeríthető, az adott rendelkezés a jelen Használati Feltételek egyéb rendelkezéseitől különválasztottnak tekintendő, ami nem befolyásolja a fennmaradó Használati Feltételek rendelkezések érvényességét és kikényszeríthetőségét.

 
nyomtat